top of page
Поиск

Zenanlar namazda aýaklaryny doly ýapmaly, örtmeli.

Allame Albani -Rahymehullah- aýtdy:

"(Namazda) Iki gadamyny örtmedik zenanyň namazy dogry bolmaz, egerde ol zenanlar bilmeseler olara öwrediler, egerde bilseler we ýeňil-selpaý garasalar, onda namazlary batyl (puç) bolar"

El-Hudä wen-Nur

20 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Ibn Mäjişun (Rahymehullah) aýtdy: Ymam Mäligiň şeýle diýýänini eşitdim: "Kim Yslamda ýagşy bidgat bardygyny nygtaýan bolsa, Muhammed (Sallallahu aleýhi we sellem) (Allahy bize iberen) habaryna hyýanat

Enes bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: Nebiýniň (Sallallahu aleýhi we sellem) iň köp dogasy: "Allahumme, robbenä! Ätinä fid-dunýä haseneten we fil-ähyroti haseneten we kynä azäben-när" Buhary 6389 M

Ibn Rojeb (Rahymahullah) aýtdy: "Kimiň günäleri we erbetlikleri köplese, hatda o; sanar we hasap ederden käp bolsa, onda Allahdan Allahyň bilýänini bagyşlamagyny dilesin, sebäbi Allah ähli zady bildi

bottom of page