top of page
Поиск

Täze eşik geýene edilýän doga


1. Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) bir gyzjagaza köýnek geýdirip iki gezek şeýle diýýär: “Ebli we ahliky.”([1])

"أَبْلِي وأَخْلِقِي"

Manysy: Tozdur, dargat (ýagny, tozýança, dargaýança geý).


2. Ebu Nazra: Pygamberimiziň (Sallallahu aleýhi we sellem) sahabalary biri täze köýnek geýende aýdardylar: “Tubliý we ýuhlifullahu Taalä.”([2])

"تُبْلِي ويُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى"

Manysy: Tozaýança (geý) we Allah Tagala ýerine başga bersin.

([1]) Sahyh Ebu Dawud 4024. ([2]) Sahyh Ebu Dawud 4020.

3 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Allame Albani -Rahymehullah- aýtdy: "(Namazda) Iki gadamyny örtmedik zenanyň namazy dogry bolmaz, egerde ol zenanlar bilmeseler olara öwrediler, egerde bilseler we ýeňil-selpaý garasalar, onda namazla

Ibn Mäjişun (Rahymehullah) aýtdy: Ymam Mäligiň şeýle diýýänini eşitdim: "Kim Yslamda ýagşy bidgat bardygyny nygtaýan bolsa, Muhammed (Sallallahu aleýhi we sellem) (Allahy bize iberen) habaryna hyýanat

Enes bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: Nebiýniň (Sallallahu aleýhi we sellem) iň köp dogasy: "Allahumme, robbenä! Ätinä fid-dunýä haseneten we fil-ähyroti haseneten we kynä azäben-när" Buhary 6389 M

bottom of page