top of page
Поиск

Seýýidul istigfär (bagyşlanma soramak üçin iň esasy doga)

1. Şeddäd ibn Ews (Razyýallahu anhu): Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy:

: Allahumme ente Robbiý lä ilähe illä ente, holokteniý, we ene abduke, we ene alä ahdike we wagdike mästetogtu, euzu bike min şerri mä sonagtu, ebu’u leke binigmetike aleýýe we ebu’u leke bizembiý fagfirliý, fe innehu lä ýagfiruzzunube illä ente. Kim buny gündizine çyn ýürekden aýdyp, şol gün agşama çykman ölse, ol jennet ilinden bolar. Kim buny gijesine çyn ýürekden aýdyp, irdene çykmanka ölse, ol Jennet ilinden bolar.”([1])

"اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ"

Manysy: Eý Allah! Sen meniň Robbumsyň, Senden başga (hak) iläh ýokdur, Sen meni ýaratdyň, men Seniň guluňdyryn, men başardygymdan Seniň ähtiň we wadaňdadyryn, eden zatlarymyň şerinden Saňa sygynýaryn, Seniň maňa bolan nygmatlaryňy boýun alýaryn, günälerimi hem boýun alýaryn, şonuň üçin meni bagyşla, çünki, Senden başga hiç kim günäleri bagyşlamaz.

([1]) Buhary 6306

24 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Allame Albani -Rahymehullah- aýtdy: "(Namazda) Iki gadamyny örtmedik zenanyň namazy dogry bolmaz, egerde ol zenanlar bilmeseler olara öwrediler, egerde bilseler we ýeňil-selpaý garasalar, onda namazla

Ibn Mäjişun (Rahymehullah) aýtdy: Ymam Mäligiň şeýle diýýänini eşitdim: "Kim Yslamda ýagşy bidgat bardygyny nygtaýan bolsa, Muhammed (Sallallahu aleýhi we sellem) (Allahy bize iberen) habaryna hyýanat

Enes bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: Nebiýniň (Sallallahu aleýhi we sellem) iň köp dogasy: "Allahumme, robbenä! Ätinä fid-dunýä haseneten we fil-ähyroti haseneten we kynä azäben-när" Buhary 6389 M

bottom of page