top of page
Поиск

Sahabalaryň ýoluna eýermek, olaryňka ters gelýän ýollardan daşlaşmak.

Ehli sünnet wel-jemagatyň ymamy Ahmed bin Hanbel "Sünnetiň asyllary" atly kitabynda aýtdy:


Sünnetiň asyllary bizde: Allahyň Resulynyň (Sallallahu aleýhi we sellem) sahabalarynyň ýoluna ýapyşmak, olary görelde tutunmak, bidgatlary (dine täze girizilen zatlary) taşlamak, her bidgat azaşmaklykdyr, dawa etmegi taşlamak, bidgat eýeleri bilen oturyşmazlyk, dinde şübhäni, jedeli, çekeleşigi taşlamak.

4 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Allame Albani -Rahymehullah- aýtdy: "(Namazda) Iki gadamyny örtmedik zenanyň namazy dogry bolmaz, egerde ol zenanlar bilmeseler olara öwrediler, egerde bilseler we ýeňil-selpaý garasalar, onda namazla

Ibn Mäjişun (Rahymehullah) aýtdy: Ymam Mäligiň şeýle diýýänini eşitdim: "Kim Yslamda ýagşy bidgat bardygyny nygtaýan bolsa, Muhammed (Sallallahu aleýhi we sellem) (Allahy bize iberen) habaryna hyýanat

Enes bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: Nebiýniň (Sallallahu aleýhi we sellem) iň köp dogasy: "Allahumme, robbenä! Ätinä fid-dunýä haseneten we fil-ähyroti haseneten we kynä azäben-när" Buhary 6389 M

bottom of page