top of page
Поиск

5 wagt namazyň fazly we olary terk etmegiň hatary

Abdullah bin Amyr (Razyýallahu anhu) aýtdy:

⠀“Pygamber (Sallallahu aleýhi we sellem) bir gündäki namazlary agzap, soňra: “Kim bulary dowamatly okasa, oňa kyýamat güninde nur, subutnama we (ony) halas ediji bolar. Kim dowamatly okamasa, oňa nuram bolmaz, subutnamada bolmaz, (ony) halasam etmez we kyýamat güninde Karun, Fir-awn, Hämän we Ubeý bin Halef dagy bilen bolar.” ⠀

⠀(Ahmed) ⠀

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا، كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورُ، وَلَا بُرْهَانُ، وَلَا نَجَاةُ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ

⠀⠀⠀#tm #turkmen #turkmentalyp #turkmenistan #turkmensahra #asgabat #aşgabat #subutnama #Kuran #ashgabat #lebap #carjow #carjew #quran #daşoguz #dashoguz #bismillah #Alla #Allah #balkan #nebitdan #turkmenbashy #turkmenabat #hadys #namaz #nu

14 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Allame Albani -Rahymehullah- aýtdy: "(Namazda) Iki gadamyny örtmedik zenanyň namazy dogry bolmaz, egerde ol zenanlar bilmeseler olara öwrediler, egerde bilseler we ýeňil-selpaý garasalar, onda namazla

Ibn Mäjişun (Rahymehullah) aýtdy: Ymam Mäligiň şeýle diýýänini eşitdim: "Kim Yslamda ýagşy bidgat bardygyny nygtaýan bolsa, Muhammed (Sallallahu aleýhi we sellem) (Allahy bize iberen) habaryna hyýanat

Enes bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: Nebiýniň (Sallallahu aleýhi we sellem) iň köp dogasy: "Allahumme, robbenä! Ätinä fid-dunýä haseneten we fil-ähyroti haseneten we kynä azäben-när" Buhary 6389 M

bottom of page