top of page
Поиск

Şemal-ýel turan wagty edilýän doga

Şemal-ýel turan wagty edilýän doga


1. Ebu Hureýra (Razyýallahu anhu): Allahyň Resulynyň (Sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýenini eşitdim:

“Şemal-ýel – Allahyň merhemetinden, (käte) rehmet getirer, (käte) azap getirer, şonuň üçin, ony göreňizde oňa sögmäň! Allahdan onuň haýryny diläň, we Allahdan onuň şerinden pena soraň!”([1])


2. Aişe enemiz (Razyýallahu anhä): Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) güýçli ýel turanda şeýle diýerdi:

“Allahumme inniý es’eluke hoýrohä, we hoýro mä fiýhä, we hoýro mä ursilet bihi, we auzu bike min şerrihä, we şerri mä fiýhä, we şerri mä ursilet bihi.”([2])

"اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ"

Manysy: Eý Allah! Men Senden onuň (ýeliň) haýryny, ondaky haýry, ugradylan zadynyň haýryny dileýärin. Onuň (ýeliň) şerinden, ondaky şerden, ugradylan zadynyň şerinden Saňa sygynýaryn.


3. Aişe enemiz (Razyýallahu anhä): Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) gözýetim asmanda galyp barýan (ýeli) görende işlerini taşlardy, hatda doga edip duranam bolsa (saklanardy), soňra şeýle diýerdi:

“Allahumme inniý auzu bike min şerrihä.” – ýagmyr ýagsa bolsa: “Allahumme soýýiben heniý’en.” – diýerdi.([3])

"اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا" - "اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا"

Manysy: Eý Allah! Saňa onuň (ýeliň) şerinden sygynýaryn.

Eý Allah! (Senden) bol, ýakymly (ýagmyr dileýäris).


4. Enes (Razyýallahu anhu): Allahyň Resuly (Sallallahu aleýhi we sellem) güýçli ýel turanda şeýle diýerdi:

“Allahumme inniý es’eluke min haýri mä ursilet bihi, we auzu bike min şerri mä ursilet bihi.”([4])

"اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ"

Manysy: Eý Allah! Men Senden onuň (ýeliň) ugradylan zadynyň haýryny dileýärin. Onuň (ýeliň) ugradylan zadynyň şerinden Saňa sygynýaryn.


5. Seleme ibn El-Ekwäg (Razyýallahu anhu): Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) ýel güýçlenende şeýle diýerdi:

“Allahumme lakahan, lä akyýmen.”([5])

"اللَّهُمَّ لَقْحًا لَا عَقِيمًا"

Manysy: Eý Allah! (Ýeli) tohumly (et), tohumsyz däl.

([1]) Sahyha 2756. ([2]) Muhtasar Muslim 449. ([3]) Sahyh Kelim Taýýib 128, Sahyha 2757). ([4]) Sahyha 2757. ([5]) Sahyh El-Jämig 4670.

1 просмотр0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Allame Albani -Rahymehullah- aýtdy: "(Namazda) Iki gadamyny örtmedik zenanyň namazy dogry bolmaz, egerde ol zenanlar bilmeseler olara öwrediler, egerde bilseler we ýeňil-selpaý garasalar, onda namazla

Ibn Mäjişun (Rahymehullah) aýtdy: Ymam Mäligiň şeýle diýýänini eşitdim: "Kim Yslamda ýagşy bidgat bardygyny nygtaýan bolsa, Muhammed (Sallallahu aleýhi we sellem) (Allahy bize iberen) habaryna hyýanat

Enes bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: Nebiýniň (Sallallahu aleýhi we sellem) iň köp dogasy: "Allahumme, robbenä! Ätinä fid-dunýä haseneten we fil-ähyroti haseneten we kynä azäben-när" Buhary 6389 M

bottom of page